Introduktion

Dessa standardvillkor för webbplatsen skrivna på denna webbsida ska hantera din användning av vår webbplats, Logic Bomb, tillgänglig på logicbomb.se.

Dessa villkor kommer att tillämpas fullt ut och påverkar din användning av denna webbplats. Genom att använda denna webbplats accepterade du att acceptera alla villkor som skrivs här. Du får inte använda denna webbplats om du inte håller med om någon av dessa standardvillkor för webbplatsen.

Minderåriga eller personer under 18 år får inte använda denna webbplats.

Immateriella rättigheter

Annat än innehållet du äger, enligt dessa villkor, äger logicbomb.se och / eller dess licensgivare alla immateriella rättigheter och material som finns på denna webbplats.

Du beviljas begränsad licens endast för att se materialet på denna webbplats.

begränsningar

Du är specifikt begränsad från alla följande:

publicering av webbplatsmaterial i andra media;
försäljning, underlicensiering och / eller på annat sätt kommersialisering av material på webbplatsen;
offentligt utföra och / eller visa något webbplatsmaterial;
att använda denna webbplats på något sätt som är eller kan skada denna webbplats;
att använda denna webbplats på något sätt som påverkar användarens åtkomst till denna webbplats;
att använda denna webbplats i strid med gällande lagar och förordningar, eller på något sätt kan orsaka skada på webbplatsen eller för någon person eller affärsenhet;
engagera sig i all data mining, data skörd, data extrahering eller någon annan liknande aktivitet i relation till denna webbplats;
använder denna webbplats för att delta i reklam eller marknadsföring.

Vissa områden på denna webbplats är begränsade till att få åtkomst av dig och logicbomb.se kan ytterligare begränsa åtkomst av dig till alla områden på denna webbplats, när som helst, i absolut bedömning. Alla användar-ID och lösenord du kan ha för denna webbplats är konfidentiella och du måste också ha konfidentialitet.

Ditt innehåll

I dessa standardvillkor för webbplatsen betyder ”ditt innehåll” all ljud, videotekst, bilder eller annat material du väljer att visa på denna webbplats. Genom att visa ditt innehåll beviljar du logicbomb.se en icke-exklusiv, oåterkallelig, sublicensierbar licens över hela världen för att använda, reproducera, anpassa, publicera, översätta och distribuera det i alla media.

Ditt innehåll måste vara ditt eget och får inte invadera någon tredje parts rättigheter. logicbomb.se förbehåller sig rätten att ta bort något av ditt innehåll från denna webbplats när som helst utan föregående meddelande.

Inga garantier

Denna webbplats tillhandahålls ”som den är” med alla fel och logicbomb.se uttrycker inga framställningar eller garantier, av något slag som är relaterade till denna webbplats eller material som finns på denna webbplats. Inget på denna webbplats ska också tolkas som att du ger dig råd.

Ansvarsbegränsning

Logicbomb.se eller någon av dess tjänstemän, styrelseledamöter och anställda får under inga omständigheter hållas ansvariga för allt som uppstår till följd av eller på något sätt kopplat till din användning av denna webbplats oavsett om ett sådant ansvar är på kontrakt. logicbomb.se, inklusive dess tjänstemän, styrelseledamöter och anställda, ska inte hållas ansvariga för indirekt, följdmässigt eller speciellt ansvar som härrör från eller på något sätt relaterat till din användning av denna webbplats.

Skadeersättning

Du skyddar härmed till fullo logicbomb.se från och mot alla och / eller alla skulder, kostnader, krav, orsaker till handlingar, skador och utgifter som uppstår på något sätt relaterade till ditt brott mot någon av bestämmelserna i dessa villkor.

Uppdelning

Om någon bestämmelse i dessa villkor visar sig vara ogiltig enligt tillämplig lag, ska sådana bestämmelser tas bort utan att det påverkar de återstående bestämmelserna här.

Variation av villkor

logicbomb.se är tillåtet att ändra dessa villkor när som helst efter behov, och genom att använda denna webbplats förväntas du granska dessa villkor regelbundet.

Uppdrag

Logicbomb.se har tillåtelse att tilldela, överföra och underentreprenera dess rättigheter och / eller skyldigheter enligt dessa villkor utan någon anmälan. Du har dock inte tillåtet att tilldela, överföra eller underleverera några av dina rättigheter och / eller skyldigheter enligt dessa villkor.

Hela överenskommelsen

Dessa villkor utgör hela avtalet mellan logicbomb.se och dig i relation till din användning av denna webbplats, och ersätter alla tidigare avtal och förståelser.

Gällande lag och jurisdiktion

Dessa villkor styrs av och tolkas i enlighet med lagarna i Sveriges lag, och du överlämnar till den icke-exklusiva jurisdiktion för de statliga och federala domstolarna i Sverige för att lösa eventuella tvister.